bioenergoterapia

Typy oddziaływań w bioenergoterapii

Osoby, które stykając się z bioenergoterapią i chcą zgłębić wiedzę na ten temat często wpadają w sidła różnych "zakrętów informacyjnych" generowanych przez noedokształcowych a żądnych posłuchu pseudomistrzów. Dlatego wartym jest po krótce omówić znane systemy oddziaływania energetycznego i ich cechy, po których można zorientować się, jakiego typu praca została nad nami wykonana i czy wogóle ;)

Krótkie wprowadzenie.

Oczywiście źródłem wszystkiego co istnieje w naszym świecie jest istota najwyższa (siła kosmiczna, Bóg - jak kto woli), którą ja osobiście najchętniej nazywam "Górą" albo "Źródłem". Tym niemniej podobnie jak człowiek może tworzyć super zaawansowane przedmioty, albo tak proste jak młotek, podobnie Góra dała nam do dyspozycji różne sposoby oddziaływania na materię, w tym na jej specyficzny przejaw jakim jest żywy organizm. Zdrowie żywego organizmy zależy od zachowania tzw. homeostazy - czyli równowagi warunków wewnętrznych. Jeśli ta równowaga jest zaburzona organizm horuje. Ponieważ każdy organizm żywy jest tzw. fizycznym układem otwartym (to znaczy wymaga stałego dostarczania energii z zewnątrz i usuwania produktów przemian wewnętrznych na zewnątrz), jest on narażony na wpływy ze środowiska, który go otacza. Każdy taki wpływ może wewętrzną równowagę organizmu wesprzeć lub zaburzyć. Oddziaływania bioenergetyczne mają na celu przekazanie organizmowi informacji o prawidłowym sposobie zachowania homeostazy oraz utrwalenie tej informacji. Musimy jednak pamiętać, że na równowagę organizmu i życia człowieka składa się poza sprawnie funkcjonującym ciałem, także równowaga psychiczna, emocjonalna, umysłowa i duchowa. Człowiek jako istota wielowymiarowa nie jest w stanie zaznać pełni szczęścia i równowagi bez uzyskania pełnej homeostazy na wszystkich tych poziomach. Dlatego też od dawna funkcjonuje pojęcie holizmy (od greckiego holos co znaczy cały) czyli filozofii traktowania człowieka jako całości duchowo-psycho-fizycznej. Narzędziem świetnie nadającym się do przywracania takiej holistycznej równowagi jest właśnie bioenergoterapia i jej metody oddziaływania.

Niestety żyjemy w czasach gdy pokutuje wiele fałszywych i wręcz głupich informacji generowanych przez rządnych szybkiego zarobku nauczycieli, którzy nie wprowadzają swoich adeptów w pełną wiedzę na ten temat (bo zwykle sami jej nie posiadają). Należy nad tym ubolewać, gdyż taśmowa produkcja bioenergoterapeutów jakiej jesteśmy dziś świadkami nie daje szans na pełne i skuteczne działanie i uzyskanie pożądanego skutku gdy stajemy sie ich Klientem. Przykre, ze najwięcej niedouczonych "specjalistów" produkują instytucje z założenia powołane do tego by strzec prawdziwej wiedzy i jej poziomu w tym zawodzie...

Typy oddziaływań energetycznych i ich poziomy

Podobnie jak wyróżniamy w sposób intuicyjny różne poziomy ludzkiej świadomości takie jak: duchowość, emocje, psychika i ciało fizyczne, tak również oddziaływania energetyczne mogą być prowadzone z udziałem różnego rodzaju wibracji o różnym stopniu "gęstości" i "wibracji". Niewątpliwie oba te określenia należy traktować mniej lub bardziej umownie, gdyż niewiele mają wspólnego ze znanymi nam ze świata materialnego prawami fizyki. Dla lepszego zrozumienia tych pojęć napewno warto poznać konstrukcję ludzkiej aury i poziomy energetyczne na których funkcjonujemy. W zależności od tych cech możemy wyróżnić oddziaływania energetyczne trzech rodzajów:

 • Oddziaływania o największej gęstości i najniższych wibracjach, najbliższe materii
 • oddziaływania o średniej gęstości i średnich wibracjach, na różnych poziomach powyżej wibracji czysto materialnych,
 • oddziaływania o najniższej gęstości i najwyższych wibracjach na poziomie duchowym.

Jak widać gęstość i wibrację to cechy wzajemnie odwrotnie proporcjonalne.

Oddziaływania najbliższe materii

Oddziaływania o najwyższej gęstości i najniższyh wibracjach są jednocześnie tymi, które najłatwiej uruchomić i wykonać. Nie bez kozery więc większość bioenergoterapeutów, szczególnie początkujących, najczęściej stosuje tego typu oddziaływania często nie wiedząc, że poza nimi istnieje jeszcze całe bogactwo oddziaływań na wyższych poziomach.

Najniższy poziom oddziaływań energetycznych jako najłatwiej dostępny i najprostrzy był dobrze poznany i zgłębiony przez większość starożytnych kultur a największą wiedzę na ten temat niewątpliwie zgromadzili Chińczycy. Mozna powiedzieć, że tradycyjna medycyna chińska jest kompendium wiedzy o tym poziomie oddziaływań.

Na tym poziomie pracujemy następującymi energiami:

 • energia życiowa, własna człowieka
 • energie drzew, miejsc mocy, kamieni, minerałów

zaś oddziaływania te odbywają się poprzez tzw. "nakładanie rąk" oraz inne, dobrze znane klasyczne metody bioenergoterapii takie jak:

 • passy
 • głaski
 • technika gorącej dłoni
 • chirurgia fantomowa - częściowo

Jak wygląda zabieg z wykorzystaniem tego typu oddziaływań?
Oddziaływania na tym poziomie muszą odbywać się bardzo blisko ciała, w odległości niewiększej niz 3-6 cm co zmusza bioenergoterapeutę do tego by nas dotykał, nakładał dłonie itp. Zwykle w zabiegu nie przeszkadza odzież poza elementami metalowymi, które zdejmujemy. Zabieg jest dla bioenergoterapeuty bardzo męczący i trwa długo (ponad 30 min), często połaczony jest z technikami masażu klasycznego. Zabieg taki to głównie oczyszczanie i energetyzowanie. Stosujący ten typ pracy bioenergoterapeuta nie jest w stanie przyjąć dziennie więcej niż kilka osób, po każdej z nich musi przez pewien czas się regenerować a po całym dniu poza ogromnym zmęczeniem odczuwa senność i głód. Pomocą dla niego może być informacja, że po takim dniu dobrze robi zjedzenie sporej ilosci nietłustego mięsa.

W czym taki zabieg może pomóc? Zabiegi takie pomagają we wszystkich schorzeniach powiązanych z problemami czysto fizycznymi.

Oddziaływania na poziomach pośrednich

Ten dział jest najbardziej niejednorodny co do sposobu działania i wysokości wibracji jakich się używa. Jednak cechą umożliwiającą odróżnienie tego typu oddziaływań jest to, że tutaj energia potrzebna do zabiegu pochodzi z zewnątrz i pobierana jest przez bioenergoterapeutę bez uszczerbku w jego własnej energii życiowej. By korzystać z różnych energii z tego zakresu konieczny jest wyższy stopień uwrażliwienia i rozwoju terapeuty oraz ustawiczna praca nad sobą. Każdy również z czasem wypracowuje własny sposób pobierania i przekazywania energii Klientowi. Oddziaływania tego typu mogą być przekazywane na odległość a na wyższych poziomach inicjacji Reiki, również poprzecz czas.

Na tym poziomie pracujemy następującymi energiami:

 • energia przyrody (prana) pochodząca z powietrza, ziemi, słońca, wody
 • Reiki - energia o wyższej wibracji

zaś oddziaływania te odbywają się głównie poprzez:

 • różnego rodzaju głaski,
 • passy,
 • przytrzymywanie rąk w chorych miejscach
 • "wydłubywanie" i "wyciąganie"
 • chirurgię fantomową (w pełnym zakresie)

Praca tymi energiami wymaga od bioenergoterapeuty panowania nad własną strukturą energetyczną, sporego uwrażliwienia a w niektórych przypadkach (Reiki) inicjacji przez mistrza/nauczyciela.

Jak wygląda zabieg z wykorzystaniem tego typu oddziaływań?
Zabieg tego typu odbywa się w pewnej odległości od ciała Klienta, zwykle nie wymaga dotykania, nie stanowi też problemu odzież. Na skuteczność takiego zabiegu może wpływać posiadanie przedmiotów metalowych, które zwykle zdejmujemy. Zabieg taki trwa dosc długo, od 15 min do godziny. Dla bioenergoterapeuty zwykle jest dość przyjemny, niemęczący lub w niewielkim stopniu męczący, nieraz po zabiegu o wiele lepiej czuje się bioenergoterapeuta niż pacjent. Zabieg można łączyć z masażem, okładami itp. Zabieg odbieramy jako uniesienie, odświeżenie, przeżycie duchowe (wszystko zależy od naszej własnej wrażliwości i rozwoju).

W czym taki zabieg może pomóc?
Zabiegi tego typu mają tą przewagę nad wcześniej omówionymi, że można za ich pomocą pomagać zarówno w przypadłościach czysto fizycznych jak i psychologiczno-psychiatrycznych i emocjonalnych. Można w ten sposób pomagać w oczyszczeniu karmy, uwolnić od negatywnych oddziaływań innych ludzi, myślokształtów i bytów eterycznych.

Oddziaływania na poziomie duchowym

Ten typ oddziaływań jest najbardziej zaawansowany i najbardziej skuteczny a jego efekty często postrzegane są jak cuda. Można powiedzieć, że człowiek żyjący w świecie materii nie jest w stanie oddziaływać jeszcze mocniej. Oddziaływania z poziomu duchowego są całkowicie niezależne od zasad i praw fizyki, mogą być przeprowadzane niezależnie od czasu i odległości w przestrzeni. Nie wymagają długiej pracy, nie wymagają żadnego wysiłku. Są najbardziej skuteczne ze wszystkich omówionych, nie ma dla nich rzeczy niemożliwych a jedyne ograniczenia w skuteczności związane są z losami Klienta i tym, co jest mu dane a co nie jest dane doświadczyć w tym życiu.

Na tym poziomie pracujemy poprzez oddziaływanie energią duchową, energią sprawczą, energią miłości. Oddziaływanie to nie wymaga wykonywania żadnych czynności czy gestów a jeśli terapeuta takie wykonuje to zwykle wyłącznie z własnej potrzeby lepszego wczucia się w wykonywany zabieg.

Praca na tym poziomie wymaga najwyższych umiejętności, uwrażliwienia, pełnego kontaktu z Górą, zrozumienia praw duchowych i ich poszanowania.

Jak wygląda zabieg z wykorzystaniem tego typu oddziaływań?

Ten typ zabiegu nie wymaga zadnych szczególnych zachowań ani czynności. Odbywać się może w sytuacjach codziennych takich jak np. rozmowa, picie kawy, siedzenie w kinie. Zwykle dla potrzeb Klienta terapeuta wykonuje jakies proste ruchy by Klient, nieświadom co się dzieje nie zarzucił mu oszustwa. Zabieg taki trwa bardzo krótko, może być przeprowadzony również w przyszłości lub przeszłości do danej chwili. Zabieg jest przyjemny i inspirujący zarówno dla Klienta jak i terpauty zaś jego efekty oraz oddziaływanie może nieraz bardzo przeciągnąc się w czasie po wyjściu z gabinetu. Nieraz w ten proces angażują się byty duchowe wspierające Klienta w procesie przywracania równowagi organizmu. Wielu Klientów uważa, że taki zabieg zmienił ich życie.

W czym taki zabieg może pomóc?

Najprościej i najszybciej możnaby powiedzieć - we wszystkim, łącznie z tak nieuchwytnymi zagadnieniami jak szczęście, miłość i partnerstwo ale również zdrowie fizyczne czy psychiczne. Jednak nie jest to aż takie proste gdyż wiele osób doświadczając takich przemian wyraźnie nie jest na nie gotowych i nie wyrażają zgody na to aby efekty tego zabiegu trwały. W takim przypadku efekty są krótkie a po tym pozostaje pustka i żal. W tego typu oddziaływaniach równie istotny jak rozwój terapeuty jest rozwój Klienta i jego otwartość na nowe życie. Można by to porównać do człowieka, któremu złożono złamaną nogę w szpitalu, ale po wyjściu z niego sam zdjął gips i sobie ją znów połamał. Wbrew pozorom taka postawa jest bardzo częsta.

Co dalej?

Temat zasygnalizowany w tym artykule niewątpliwie jest tematem - rzeką i nie da się go wyczerpać w tak krótkiej treści. Miał on jednak pokazać jak bardzo różne wyobrażenie o terapiach energiami mają Klienci i niedouczeni bioenergoterapeuci od stanu faktycznego. Jeśli kogoś te tematy interesują bardziej praktycznie - zapraszamy na nasz kurs Nowoczesna Bioenergoterapia

W cenie każdego kursu poczęstunek oraz materiały kursowe!
Jak zapisać się na kurs?
mailowo:
biuro@nowe-horyzonty.pl
Za zapisane uważamy tylko te osoby, które wniosły pełną opłatę za kurs na nasze konto, z wyprzedzeniem minimum 7 dni przed datą jego rozpoczęcia.

Analiza Numerologiczna metodą Romana Krawczyka

Chcesz wiedzieć co czeka Cię w tym roku, miesiącu i dniu? Szybko i dokładnie dowiesz się z autorskiej metody analizy numerologicznej! Możesz z niej skorzystać całkowicie za darmo już teraz!

Przejdź do analizy numerologicznej

TYBETAŃSKA WYROCZNIA MO ONLINE!

Oto wspaniała, znana buddystom tybetańska wyrocznia MO, pochodząca bezpośrednio od jednego z Buddów - Mandżiuśriego. Jeśli męczą Cię watpliwości, szukasz odpowiedzi na trudne pytania, możesz poradzić się tej wyroczni.

Przejdź do wyroczni

POLUB NAS!

Kazdy kto nas polubi na facebooku otrzyma 10% jednorazowej zniżki na każdą, dowolną usługę lub kurs! Zniżka ta obowiązuje bez ograniczeń czasowych oraz dodaje się do innych promocji!

ZAPRASZAMY!

nowy dół strony
© 2006 - 2021 by Roman Krawczyk - Centrum Nowe Horyzonty - wszelkie prawa zastrzeżone - Regulamin strony
design i wykonanie: serwisy internetowe, outsourcing - propages.pl powered by eNeRGy CMS